Kể chuyện đi làm công ti nước ngoài [part 2]

tiếp theo [part 1]

4. Ổn định:

Làm việc văn phòng có nghĩa là chưa tới cuối tháng sẽ biết tới đó mình được nhận tối đa bao nhiêu tiền, chưa tới cuối năm sẽ biết cuối năm được thưởng bao nhiêu tháng lương.

Làm việc văn phòng có nghĩa là buổi sáng sẽ biết buổi trưa đi ăn những chỗ nào, ở đường nào, với ai

Làm việc văn phòng có nghĩa là buổi sáng đi làm không cần suy nghĩ cũng biết mình sẽ chạy xe qua những đường nào, có hay kẹt xe hay không, thang máy giờ này có đông hay không

5. Từ ngữ đao to búa lớn:

Không nên nói xạo thì người ta sẽ gọi là "integrity"

Ráng thêm xíu nữa thì sẽ gọi là "go an extra mile"

Ép người thì gọi là "stretched goal"

Lừa tình thì sẽ gọi là "commercialize"

"Cái này nó hay ở chỗ nào dzậy ?!" thì thỉnh thoảng được diễn tả là "Good work but ... " (kèm theo là gật gù tỏ vẻ am hiểu và nguy hiểm :D )

7. Execution machine

Làm việc ở MNC thì có nghĩa là thỉnh thoảng sẽ có 1 vài bạn từ bên vùng qua, đọc 1 bài "lừa tình" nghe rất là cảm động, ví dụ như đây là thị trường đầy tiềm năng và trọng điểm của tập đoàn, sẽ được tập trung đầu tư trong tương lai. Kết thúc thì sẽ có 1 câu dặn dò khích lệ đại khái là "Cố gắng lên, execute the plan well".

Lần đầu nghe thì thấy rất là phấn khích, nhưng tới lần thứ n khi nghe đại khái : "You guys are well known for execution. Please, be an excellent execution machine. Move forward", thì có khi tự dưng cảm thấy là hơi đủ.

Subscribe to Think.Forget.Do

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe