dám làm

hôm nay đi Barcamp Saigon, có 1 cái topic là "entrepreneur & innovative", mới nghe thì tưởng đâu là chia sẻ kinh nghiệp của startup founder hay investor, nhưng cuối cùng là của 1 team chuẩn bị làm startup và cần hỏi kinh nghiệm của mọi người

phần presentation thì còn nhiều cái để cải thiện, ví dụ người nói bị run, trình bày chưa mạch lạc, ý tưởng không rõ ràng, thậm chí team này còn không định chia sẻ ý tưởng kinh doanh của mình là gì (vì theo mấy em này trình bày là sợ bị đánh cắp)

được 1 lúc thì có nhiều người ra về, nhưng mình vẫn ngồi lại, vì thật sự, ở 1 khía cạnh nào đó - cảm thấy rất khâm phục team này, vì

  • dám làm : sau khi ra trường, muốn lao vào tìm việc ở cty lớn thì dễ (dễ nghĩ tới, đương nhiên xin việc thì không khi nào là dễ), nhưng có suy nghĩ muốn bắt đầu 1 cái gì đó cho mình, thì không dễ

  • dám làm : có ý tưởng, chia sẻ với bạn bè thì dễ, nhưng dám đăng kí 1 slot ở 1 cái event, trình bày ý tưởng (chưa rõ ràng) của mình với hàng chục người lạ mặt và xin ý kiến đóng góp, trong khi biết là mình chưa vững speaking English, thì không dễ

ban đầu mình đã định đăng kí chia sẻ 1 topic "what made you uncomfortable, just do it", vì 1 trong những cái thật sự làm mình uncomfortable là present trước đông người, nhưng cuối cùng vì lười lười ngại ngại sao đó nên không làm nữa.

bởi vậy, cảm thấy rất khâm phục mấy bạn này, ở 1 điểm đơn giản, và cũng khó nhất - đặc biệt là đối với những ai có nhiều kinh nghiệm - đó là dám làm

note lại 1 số cái mình input cho team này

  • unless your idea is very very unique, then you keep it to yourself, otherwise, you should better focus on the execution. Facebook is not unique, MySpace did that and Facebook overthrew them. Yahoo did that and Google overthrew them.

  • read the internet to get more info. if you startup is IT-related, might consider checking HackerNews, TechCrunch and those articles from Paul Graham

  • be smart and be experienced is somehow my disadvantage . take your chance, you're not experienced so you don't know where the risk might lie, you don't know where you may fail. it's a double-edge sword but at least, just try it out

Subscribe to Think.Forget.Do

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe