random note

Some random practical things I noted during some random training, applicable for both work, life and even drinking

  1. Forget that you work for big MNC, embrace changes. Don't start with process

Không nhất thiết phải uống bia bằng ly, có thể uống bằng xô

2. We are biz, not college. Analysis is nothing without actionable next-step

Phân tích quán bia này dở quá hay quán bia kia xa quá không quan trọng bằng việc quyết định sẽ chọn quán nào để uống

3. Simplify. 1 page memo

Đi nhậu. Thời gian có hạn. Ai cũng thích nói. Đầu óc thì mụ mị. Nên nói càng đơn giản và càng dễ hiểu thì càng tốt

4. Lead, follow with cheer (Know when to lead, when to follow)

Biết lúc nào đi mời bia, biết lúc nào ngồi im đợi

  1. Make your boss work. Elevate tough call. Ask for help

Gặp bữa nào mệt, thì nhờ người khác uống giùm

6. Get your hand dirty, not just stay in the office

Muốn đánh giá quán bia ngon hay dở thì phải đến tận nơi thử chứ không chỉ đọc qua báo

  1. Be unique (must-have points and unique points)

Phải uống bia là bắt buộc, nhưng kể chuyện hài hước, hoặc vừa uống vừa khóc sẽ làm mọi người có hứng hơn

8. Deliver on promises, know how to negotiate deadline

Uống được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu (hoặc quá 1 tẹo thôi), hoặc nói 3 chai nhưng uống 5 chai

  1. Expert = no need to know all the answer, but at least the situation

10. Focus on result. Always ask SO WHAT

Uống xong thì luôn phải hỏi : chỗ này ngon, nhưng lần sau còn chỗ nào ngon hơn để đi hông

{http://blog.plonely.com}

Subscribe to Think.Forget.Do

Sign up now to get access to the library of members-only issues.
Jamie Larson
Subscribe