Both got the same ending but their attitudes are much different

Everpix (US)

http://www.theverge.com/2013/11/5/5039216/everpix-life-and-death-inside-the-worlds-best-photo-startup

https://github.com/everpix/Everpix-Intelligence

Deca (VN)

Nếu các bạn hỏi tại sao DECA.vn đóng cửa trong khi phát triển vũ bão, có đội ngũ vận hành xuất sắc và các chỉ số tối ưu nhất thị trường thì tôi nhường câu trả lời lại cho số phận.

My professional goal for 2016 - no matter what I do - is this: being curious and open to the new stuffs, being candid with others and myself, get things done.

And no bull-shit.